Vioolles

Mario geeft vioolles aan kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen van alle leeftijden. In de les zijn plezier in het vioolspelen en een ontspannen sfeer van belang, naast aandacht voor houding, techniek en voordracht. Als docent viool streeft Mario een individuele benadering na, met plezier bij het musiceren.

Ik ga elke week met plezier naar vioolles toe! Zahraa

Volwassenen

 Instructief en onderhoudend! Janine

Naast wekelijkse afspraken zijn er voor volwassenen ook andere arrangementen mogelijk, zoals een knipkaart van 10 vioollessen en lessen op afspraak.

  • Vioollessen op proef, handig, om er achter te komen of het klikt tussen leerling en docent.
  • Orientatieles viool voor diegenen die (nog) niet gehinderd worden door enige violistische bagage en onbekommerd een viool willen uitproberen. Instrumenten zijn beschikbaar.
  • Orkestpartijles voor de meer gevorderde violist uit de regio die de puntjes op de i wil zetten van bv. een symfonie van Beethoven of Brahms.

Instrument:

Bij huur of aanschaf van een instrument kan Mario van advies dienen en bemiddeling aanbieden. Een aantal instrumenten, in verschillende maten, is beschikbaar voor verhuur. Huurinstrumenten zijn er vanaf € 12,50 p/maand.

Stichting Meedoen Zwolle

De Stichting Meedoen Zwolle maakt zich sterk voor kinderen/jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen. Een aanvraag kan ingediend worden bij de Stichting.

vioolles