Start

Welkom op de website van Mario van Groningen

Hier vind je informatie over Mario van Groningen, uitvoerend musicus en viooldocent (in Zwolle, Emmen en Coevorden, Steenwijk) voor  mensen van 7 jaar  tot 90 jaar .

Het cursusaanbod in 2016-2017 bestaat uit de jaarcursus vioolspelen,  knipkaart van 10 vioollessen, de “losse” vioolles,  orientatieles ,  proefles, orkestpartijles en  coaching van groepsrepetities van amateurorkesten.

Nieuw in het cursusjaar 2016-2017 is de gelegenheid die aan koren wordt geboden om de instrumentale begeleiding van concerten over te laten aan een kleinere strijkersgroep, bv. een strijkkwartet, eventueel aangevuld met contrabas en blazers.